Uçağın Hareket Eksenleri Nelerdir?

Uçağın Hareket Eksenleri

Uçağın Hareket Eksenleri Nelerdir?
uçak hareket eksenleri

Uçak 3 eksen etrafında hareket eder.Bunlar;

  • Dikey Eksen (Vertical Axis)

  • Yatay Eksen (Lateral Axis)

  • Uzunlamasına Eksen (Longitudinal Axis)

Dikey Eksen:

Uçak yere paralel iken yer çekimi kuvvetine paralel ve uçak uzunlama eksenine dik olan eksendir.Bu eksen etrafındaki dönüşler, kimi zaman özel bir adlandırma yapmamadan basitçe dönüş veya sapma (yaw) hareketi olarak adlandırılır. 

Yatay Eksen:

Uçak ağırlık merkezinden geçen ve diğer iki eksene dik olan eksendir.Bu eksan etrafındaki dönüşler yunuslama (pitch) olarak adlandırılır.

 

Uzunlamasına Eksen:

Hava aracının burnu simetri noktasından kuyruk simetri orada olduğu yerde, donanının silindirik eksenidir.Bu eksen etrafındaki dönüşler yatış (roll) hareketi olarak adlandırılır.