Temel Fizik - Modül-2

Shy 66 modül 2 temel fizik konu anlatımı ve ders içerikleri.

Temel Fizik - Modül-2
modül 2

SHT-66'da yer alan Modül 2 Temel Fizik ortamında ve orada olduğu yerde.
 

MODÜL 2 DERS İÇERİKLERİ
Alt Modül Konu İçeriği A1 B1.1
2.1 Madde
Maddenin doğası: Kimyasal elementler, atomların, moleküllerin yapısı;
Kimyasal bileşimler;
Maddenin halleri: Katı, sıvı ve gaz;
Maddenin halleri arasındaki değişiklikler.
1 1
2.2.1 Mekanikler
Statik
Kuvvetler, momentler ve çiftler, vektör cinsinden gösterimler:
Ağırlık merkezi;
Stres, gerilme ve elastiklik teorisinin unsurları; Gerilim, kompresyon,
Kopma ve burulma;
Katı, sıvı ve gaz özellikleri ve türleri;
Sıvılardaki basınç ve kaldırma kuvveti (barometreler).
1 2
2.2.2 Kinetik
Lineer / doğrusal hareket: Düz çizgide tek tip hareket, sürekli hızlanmada hareket (kütle çekim yerinde hareket);
Rotasyonel hareket: Tek tip dairesel hareket (merkezkaç / merkezcil kuvvetler);
Periyodik hareket: Pendüler hareket:
Basit titreşim, harmonik ve rezonans teorisi;
Hız oranı, mekanik avantaj ve etkinlik.
1 2
2.2.3.a Dinamik
Kütle;
Kuvvet, durgunluk / eylemsizlik, çalışma, güç, enerji (Hedef, kinetik ve toplam enerji), ısı, etkinlik;
1 2
2.2.3.b Momentum, devinirlik sakınımı;
Impals;
Jiroskopik esaslar;
Friksiyon / Sürtünme: Özelliği ve odaklılık, sürtünme katsayısı (yuvarlanma).
1 2
2.2.4.a Akışkanlar Dinamiği
Spesifik kütleçekim ve densite / yoğunluk;
2 2
2.2.4.b Vizkozite, akışkan ayarı, laminer veya aerodinamik akışkanı;
Akışkanlarda sıkıştırılabilirlik gösterilebilir;
Statik, dinamik ve toplam basınç: Bernoulli Teoremi, venturi
1 2
2.3.a Termodinamik
Sıcaklık: Termometreler ve sıcaklık skalaları: Santigrat, Fahrenhayt ve Kelvin; Isı tanımı;
2 2
2.3.b Isı üretimi, spesifik ısı;
Isı transferi: Isı yayma, radyasyon ve kondüksiyon / ısı geçirimi;
Volümetrik / Hacimsel genleşme;
Termodinamiğin birinci ve ikinci yasası;
Gazlar: İdeal gaz yasaları; sabit hacimde ve sabit basınçta spesifik ısı, gaz genleştirme ile yapılan çalışma; İzotermal, adyabatik / ısı genetiği ve kompresyon, motor devirleri, sabit hacim ve sabit basınç, soğutucular ve ısı pompaları;
Erimenin ve buharlaşmanın gizli ısısı, termal enerji, yanma ısısı.
- 2
2.4 Optik (Işık Bilimi)
Işığın doğası; ışık hızı;
Yansıma ve kırılma yasaları: Düz yüzeylerde yansıma, küresel aynalar yoluyla yansıma, kırılma, lensler; Fiber optikler
- 2
2.5. Dalga Hareketi ve Ses
Dalga hareketi: Mekanik dalgalar, sinüzodial dalga hareketi, engelleme fenomeni, durağan dalgalar;
Ses: Ses hızı, ses üretimi, yoğunluk, ses kalitesi ve kalite, Doppler etkisi.
- 2

 

İndirmek için tıklayınız !!