Dijital Göstergeleri - Modül-5

Uçuş Göstergeleri Modül 5. SHT-66 DA BELİRTİLEN MODÜL 5 İÇERİĞİ AŞAĞIDAKİ GİBİDİR

Dijital Göstergeleri - Modül-5
modül 5

Uçuş Göstergeleri - Modül-5

SHT-66 DA BELİRTİLEN MODÜL 5 İÇERİĞİ AŞAĞIDAKİ GİBİDİR
Dokümanları indirmek için tıklayınız !!!

Alt Modül Konu İçeriği A1 B1.1
5.1 Elektronik Alet Sistemleri
Elektronik alet sistemlerilerini tipik sistem düzenlemeleri ve kokpit yerleşimi.
1 2
5.2 Numaralandırma Sistemleri
Numaralandırma sistemleri: İkili, sekizli ve onaltılı;
Onlu ve ikili, sekizli ve altılı klasörler ve tersi kombinasyon dönüşümlerin sergilenmesi.
- 1
5.3 Veri Verimi
Analog Veriler, Dijital Veriler;
Muhtelif türlerden dönüştürücülerin, giriş ve çıkışların, sınırlamaların analogtan dijitale ve dijitalden analoga işleyişi ve tatbiki. 
- 1
5.4 Veri Yolları
ARINC ve diğer spesifikasyonlara ilişkin bilgiler.
Hava Aracı Ağı / Eternet.
- 2
5.5.a Mantık Devreleri
Ortak mantık geçici sembollerinin, tablolarının ve muadil devrelerin tanımlanması;
Hava aracı sistemleri için kullanılan uygulamalar, şematik diyagramlar.
- 2
5.5.b Mantık diyagramlarının yorumlanması. -  
5.6.a Temel Bilgisayar Yapısı
Bilgisayar terminolojisi (bit, bayt, yazılım, donanım, CPU, IC, ve RAM, ROM, PROM gibi çeşitli hafıza aygıtları dahil);
Bilgisayar teknolojisi (hava aracı sistemlerinde uygulandığı şekilde).
1 2
5.6.b Bilgisayar ile ilgili terminoloji;
İlişkili veri yolu sistemleri dahil olmak üzere, mikro bilgisayardaki önemli bileşenlerin çalışması, yerleşimi ve ara yüzü;           Tek ve çok adresli komut sözcüklerinde yer alan bilgiler;
Hafıza ile ilgili terimler;
Tipik hafıza aygıtlarının çalışması;
Çeşitli veri depolama sistemlerinin çalışması, avantajları ve dezavantajları.
-  
5.7 Mikro işlemciler
Mikro işlemcinin gerçekleştirdiği fonksiyonlar ve genel çalışması;
Aşağıdaki mikro işlemci unsurlarının her birinin temel işleyişi: Kontrol ve işlem ünitesi, saat, kayıt cihazı, aritmetik mantık ünitesi.
-  
5.8 Entegre Devreler
Kodlayıcıların ve kod çözücülerin işleyişi ve kullanımı;
Kodlayıcı türlerinin işlevi;
Orta, büyük ve çok büyük ölçekli entegrasyon kullanımları.
-  
5.9 Çoklama
Çoklayıcıların ve çoğullama çözücülerinin çalışması, uygulanması ve mantık diyagramlarının belirlenmesi.
-  
5.10 Fiber Optik
Fiber optik veri iletiminin elektriksel kablo yoluyla yayılıma karşı avantajları ve dezavantajları;
Fiber optik veri yolu;
Fiber optik ile ilgili terimler;
Bağlantı uçları:
Bağlaştırıcılar, kontrol terminalleri, uzak terminaller;
Fiber optiğin hava aracı sistemlerinde uygulanması.
- 1
5.11 Elektronik Ekranlar
Katot Işınlı Tüpler (CRT), Işık Yayan Diyot (LED), Sıvı Kristal Ekran (LCD) dahil olmak üzere, modern hava araçlarında kullanılan yaygın ekran türlerinin çalışma prensipleri.
- 2
5.12 Elektrostatik Hassas Cihazlar
Elektrostatik boşalımlara duyarlı komponentlere özel muamelede bulunulması;
Risklere ve olası hasara, komponent ve personel antistatik koruma cihazlarına yönelik farkındalık.
1 2
5.13 Yazılım Yönetim Kontrolü
Yazılım  programlarına ilişkin kısıtlamalara, uçuşa elverişlilik gerekliliklerine ve yazılım programlarındaki onaylanmamış değişikliklerin olası katastrofik sonuçlarına yönelik farkındalık.
- 2
5.14 Elektronmanyetik Çevre
Aşağıdaki fenomenlerin, elektronik sistemlere ilişkin bakım uygulamaları üzerindeki etkisi:
EMC-Elektromanyetik Uyumluluk
EMI-Elektromanyetik Enterferans
HIRF-Yüksek Etkili Elektromanyetik Alan
Yıldırım/yıldırımdan korunma.
- 2
5.15 Tipik Elektronik/Dijital Hava Aracı Sistemleri
Aşağıdakiler gibi tipik elektronik/dijital hava aracı sistemlerine ve ilgili BITE'ye (Dahili Test Ekipmanlarına) ilişkin genel düzenleme:
- 2
5.15.a ACARS-ARINC Komünikasyon ve Adresleme ve Kayıtlama Sistemi        
EICAS-Motor Gösterge ve Ekip İkaz Sistemi
FBW-elektronik kumandalı uçuş/elektronik uçuş kontrol sistemleri (fly-by-wire)
FMS-Uçuş Yönetim Sistemi
IRS-Ataletli Seyrüsefer/Referans Sistemi;
- 2
5.15.b ECAM-Elektronik Merkezi Hava Aracı Monitörü
EFIS-Elektronik Uçuş Gösterge Sistemi
GPS-Global Konumlama Sistemi
TCAS-Trafik Uyarı ve Çarpışmayı Önleme Sistemi
Entegre Modüler Aviyonikler
Kabin Sistemleri
Enformasyon Sistemleri.
- 2