NEW!

About Us

We must explain to you how all seds this mistakens idea off denouncing pleasures and praising pain was born and I will give you a completed accounts of the system and expound.

Contact Info

123/A, Miranda City Likaoli Prikano, Dope United States

+0989 7876 9865 9

info@example.com

Temel Fizik – Modül-2

Alt Modül Konu İçeriği A1 B1.1 2.1 MaddeMaddenin doğası: Kimyasal elementler, atomların, moleküllerin yapısı;Kimyasal bileşimler;Maddenin halleri: Katı, sıvı ve gaz;Maddenin halleri arasındaki değişiklikler. 1 1 2.2.1 MekaniklerStatikKuvvetler, momentler ve çiftler, vektör cinsinden gösterimler:Ağırlık merkezi;Stres, gerilme ve elastiklik teorisinin unsurları; Gerilim, kompresyon,Kopma ve burulma;Katı, sıvı ve gaz özellikleri ve türleri;Sıvılardaki basınç ve kaldırma kuvveti (barometreler). 1 […]

Temel Elektrik – Modül-3

SHT-66 Belirtilen Modül 3 Temel Elektrik İçeriği ve Seviyeleri Aşağıdaki gibidir. Alt Modül Konu İçeriği A1 B1.1 3.1 Elektron TeorisiElektriksel yüklerin, atomlar, moleküller, iyonlar, bileşikler içerisindeki dağıtımı ve yapısı;İletkenlerin, yarı iletkenlerin ve yalıtkanların moleküler yapısı. 1 1 3.2. Statik Elektrik ve Kondüksiyon/İletimStatik elektrik ve elektrostatik yüklerin dağıtımı;Elektrostatik çekim ve itme yasaları;Yük birimleri, Coulomb Yasası;Katı maddelerdeki, […]

Digital Tek./Elektronik Alet Sis. -Modül-5

SHT-66 DA BELİRTİLEN MODÜL 5 İÇERİĞİ AŞAĞIDAKİ GİBİDİR Alt Modül Konu İçeriği A1 B1.1 5.1 Elektronik Alet SistemleriElektronik alet sistemlerilerini tipik sistem düzenlemeleri ve kokpit yerleşimi. 1 2 5.2 Numaralandırma SistemleriNumaralandırma sistemleri: İkili, sekizli ve onaltılı;Onlu ve ikili, sekizli ve altılı klasörler ve tersi kombinasyon dönüşümlerin sergilenmesi. – 1 5.3 Veri VerimiAnalog Veriler, Dijital Veriler;Muhtelif […]

Malzeme ve Donanım-Modül -6

SHT-66 MODÜL 6 (Malzeme Bilimi ve Mühendisliği) KONU İÇERİKLERİ Alt Modül Konu İçeriği A1 B1.1 6.1.a Hava Aracı Materyalleri — Ferro (Demir)Hava araçlarında yaygın olarak kullanılan alaşımlı çeliklerin karakteristikleri, özellikleri ve tanımlanması;Alaşımlı çeliklerin ısıl işlemi ve uygulanması. 1 2 6.1.b Ferro (demirli) materyallerin sertlik, çekme mukavemeti, yorulma mukavemeti ve darbe direnci için test edilmesi. – […]

Uçağın Hareket Eksenleri Nelerdir?

Uçak 3 eksen etrafında hareket eder.Bunlar; ·         Dikey Eksen (Vertical Axis) ·         Yatay Eksen (Lateral Axis) ·         Uzunlamasına Eksen (Longitudinal Axis) Dikey Eksen: Uçak yere paralel iken yer çekimi kuvvetine paralel ve uçak uzunlama eksenine dik olan eksendir.Bu eksen etrafındaki dönüşler, kimi zaman özel bir adlandırma yapmamadan basitçe dönüş veya sapma (yaw) hareketi olarak adlandırılır. […]

Uçak Hız Çeşitleri Nelerdir?

Bir uçakta hız, pitot tüpü ile ölçülür.Pitot tüpü uçağın burun kısmında bulunur.Statik basınç ile birlikte uçağın hızını değil, uçağın etrafından akan havanın hızını belirleyebilir .Böylece uçağın uçtuğu hava kütlesine göre hızı belirlenir.Havacılıkta hız en çok knot (kt) cinsinden ifade edilmektedir. Ground Speed (GS) : Yer Hızı Yer hızı (GS), uçağın yerdeki sabit bir noktaya göre hareket ettiği yatay hızdır. A’dan B’ye […]

Mach Sayısı Nedir?

Mach Sayısı : Ses Hızı Uçulan irtifada, uçağın hızı ile ses hızı arasındaki ilişkiyi tanımlamak üzere Mach sayısı kavramı kullanılır.Uçağın gerçek hava hızının,o irtifadaki ses hızına oranı Mach sayısı olrak tanımlanır. Ses Hızı = 1 Mach = 340 m/sn = 1200 km/saat Sübsonik Hız:Uçağın etrafındaki tüm hızbileşenleri ses hızının altındadır.Genellikle 0-0.75 Mach arası hızlar sübsonik […]